ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFI

Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı

Çağdaş Yaşamı Destekle Vakfı; Purple Pan ailesi olarak her şeyin sadece para olmadığını iyi bilenlerdeniz. Biz de bu düşünce ile kapımızı çalan çok saygın bir vakfa Cağdaş Yaşam Destekleme Vakfı ‘na kapılarımızı sonuna kadar açtık. Tamamen gönüllü olarak faaliyet gösteren bu güzide vakfa biz de Purple Pan ailesi olarak tamamen gönüllü bir şekilde hizmet veriyor olacağız.

Öncelikli hedefimiz ise insanların vakfı biraz daha iyi tanıması ve vizyonunu amaçlarını anlayarak maksimumda destek sağlaması olacak. Bu bağlamda, sitesinden görsellerine, sosyal medyasından ulaşılacak insanlara ve verilecek mesajlara kadar desteğimizi sürdüreceğiz.

Dilerseniz Çağdaş Yaşam Destekleme Vakfı ‘nı biraz daha tanıyalım.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı

 

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Çağdaş toplum ve çağdaş birey için;

 • Evrensel; çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı; demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi,
 • Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması,
 • Toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi öncelik taşır.

İkelerimiz

 • Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak: ÇYDD’nin amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
 • Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki projelerini profesyonel çalışanları, gönüllüleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirir.
 • Partiler üstü konumunu korumak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki çalışmalarında partiler üstü konumunu korumaya özen gösterir.

Misyonumuz (Görevimiz)

Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma yolunda, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmaktır.

Vizyonumuz (Uzgörümüz)

Misyonumuzu gerçekleştirme doğrultusunda, Türkiye’de öncü, dünyada örnek bir sivil toplum örgütü olmaktır.

Çağdaşlık Anlayışımız

Ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını gözeten bir anlayıştır.

Değerlerimiz

 • Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık
 • Demokrasi Kültürü ve Laiklik
 • Hukukun Üstünlüğü
 • Dürüstlük, Güvenirlilik
 • Çevre Bilinci
 • Emeğe Saygı