KOD ÖDÜLLERİ LOGO TASARIMI

Kod Ödülleri Logo Tasarımı! Kod Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması; TBV tarafından düzenlenmekte olup ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerine yönelik, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında öğrenmeye katkı sağlayacak dijital oyun ya da dijital oyun fikri üretenlerin katılabileceği ödüllü bir yarışmadır. KOD ÖDÜLLERİ adresinden yarışmaya herkes başvurabilir.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), merkezi İstanbul’da bulunan ve “Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürme” amacı güden bir sivil toplum kuruluşudur. 14 Nisan 1995 tarihinde, 114 kurum ve bu kurumlara üye 178 kişi tarafından kurulan TBV’nin ana hedefi; Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bilişim sektörünün ekonomideki payının artırılması için bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek, ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamaktır.

HEDEFLER

 • Bilişim yatırımlarının genel ekonomi içindeki payının Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama düzeyine çıkması.
 • Devletin yeniden yapılanması için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri desteğinin sağlanması.
 • Toplumun bütün kesimlerine bilişim kültürünün yayılması, toplumun bilgisayar okur yazarlığının artırılması (Ölçüm: Kişi başına düşen TV, telefon, bilgisayar, vb. sayılarıyla).
 • Türkiye’de bilginin serbestçe dolaşım ve paylaşımı için gerekli altyapının oluşturulması (2003 yılına kadar yasal ve yapısal değişikliklerin yapılması).
 • Bilgi toplumunun gereği olarak bireyin, kamu ve özel kesimdeki her düzey yöneticinin sağlıklı karar alabilmesi için gerekli olan bilgiye gerekli zamanda erişebilmesi.
 • Her tür eğitimde toplumun bireylerine bilginin etkili kullanımının öğretilmesi ve bunu sağlayacak altyapının oluşturulması.

STRATEJİLER

 • Strateji ve politikalar üretmek, bunları duyurmak ve izlemek.
 • İlgili kamu ve gönüllü kuruluşların, TBV’nin vizyonu ve misyonunu paylaşmalarını sağlamak,
 • Nitelikli bilgi kullanımını engelleyen nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik politikalar üretip, bunların gerçekleşmesi yönünde çalışmak,
 • Siyasi partilerin seçim beyannameleri ve programlarına girmesi istenilen görüşleri bir çalışma dokümanı haline getirerek sunmak.
 • Yetişkin insan gücü açığının giderilmesi için projeler üretmek ve hayata geçirmek.
 • Türkiye’nin bilişim altyapısını geliştirecek çözümler üretmek. İletişim hizmetlerinin özelleştirilmesi ve rekabete açılması için çaba harcamak.
 • Bilişim Hukukunun Türk Hukuk Sistemi içinde yeralması için çalışmalar yapmak.Yazılım evlerini uluslararası kalite standartları ile yazılım geliştirme metedolojileri ve araçları kullanmaları yönünde özendirmek.
 • Akademi sanayi işbirliğini geliştirecek modeller ortaya koymak ve bu bağlamda bilişim sektöründe araştırma geliştirme faaliyetlerini özendirmek amacıyla teknoparklar kurulması çalışmalarına destek vermek.
 • Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında bilişim alanında köprü görevini üstlenmek ve AB’nin bu konuda iş ortağı olmak.
  Yazılı ve sözlü basının bilişim konusuna ilgisini çekmek.

Kod Ödülleri Logo Tasarımı

Kod Ödülleri Logo Tasarımı

Tags: eczacıbaşı / education / education game / k12 / kod ödülleri / ozan aydemir